Komercyjne

Ofertę cenową ustalam indywidualnie w zależności od rodzaju, zakresu, czasu i charakteru fotografii.